انگلیسی
پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

رامین سلامت دوست                        

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی:


          r.salamatdoust@gmail.com

 r.salamatdoust@iaushab.ac.ir

 

 

مقالات کنفرانس

حبیب کارآموز، حبیب اقدم‌شهریار، رامین سلامت‌دوست نوبر، ابوالفضل قربانی و یحیی ابراهیم نژاد .1387. اثر مکمل روی بر مالون دی‌آلدیید و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی سرم خون جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با روغن هیدروژنه پس مانده رستوران.  سومین کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه مشهد.

یحیی ابراهیم نژاد، سیدرضا ریاضی، کامبیز ناظرعدل، سیدابوالقاسم محمدی و رامین سلامت‌دوست نوبر. 1387. تاثیر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله منداب کانادایی به جای کنجاله سویا بر عملکرد مرغان تخم‌گذار. سومین کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه مشهد.

علی‌رضا برادران حسن‌زاده، ناصر ماهری سیس، رامین سلامت‌دوست نوبر، علی‌رضا احمدزاده و امید خسروی فر. 1387. بررسی تاثیر امواج مایکروویو بر روند تجزیه پذیری پروتیین کنجاله آفتابگردان با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی. اولین همایش ملی فن‌آوری‌های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی رشت.

رامین سلامت‌دوست نوبر،کامبیز ناظرعدل، ابوالفضل قربانی، حبیب اقدم شهریار و پیمان فولادی. 1386. امکان افزایش محتوی اسیدهای چرب چندگانه غیراشباع گوشت جوجه‌های گوشتی با روغن منداب. چهارمین سمینار منطقه‌ای امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

آقاقلی بیدار، یحیی اسدی، حسن فضایلی، رامین سلامت‌دوست نوبر و محمدرضا شیری.1387. تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم واریته‌های مختلف سورگوم علوفه‌ای به روش آزمایشگاهی گاز تست. اولین همایش ملی فن‌آوری‌های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی رشت.

جمشید قیاسی قلعه کندی، بهراد عشرت‌خواه، رامین سلامت‌دوست نوبر، علی اصغر قراچورلوآقجه لوو حبیب کارآموز. 1387.تاثیر پرلیت بر فعالیت آنزیم سوکراز روده کوچک جوجه‌های گوشتی. نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور استان گلستان.

بهراد عشرتخواه، محمد صدقیان، جمشید قیاسی و رامین سلامت‌دوست نوبر. 1387. مروری بر وضعیت اسید باز و تعادل آنیون و کاتیون جیره غذایی در گاوهای شیری. نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور استان گلستان.

ابوالفضل قربانی، سید رضا میرآیی آشتیانی، محمد مرادی شهر بابک، رامین سلامت‌دوست نوبر و جمشید قیاسی قلعه کندی. 1387. مقایسه پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی و هتروزیس فردی و مادری در توده گاوهای دورگ منتج از هلشتاین، براون سوئیس و محلی. نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور استان گلستان.

رامین سلامت‌دوست نوبر، ابوالفضل قربانی، پیمان فولادی، علی‌رضا احمدزاده، جمشید قیاسی، یحیی ابراهیم‌نژاد و بهرادعشرت‌خواه. 1387. تاثیر مصرف روغن منداب بر محتوی اسیدهای چرب چندگانه و تکی غیراشباع لاشه جوجه‌های گوشتی. سومین کنگره علوم دامی کشور.دانشگاه فرودسی مشهد.

آقاقلی بیدار، یحیی اسدی، حسن فضایلی، رامین سلامت‌دوست نوبر و محمدرضا شیری.1387. تعیین ارزش غذایی واریته‌های مختلف سورگوم علوفه‌ای در منطقه مغان. سومین همایش منطقه‌ای یافته‌های کشاورزی و منابع طبیعی(غرب کشور). دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کردستان- سنندج.

رامین سلامت‌دوست نوبر، ابوالفضل قربانی.1387. مطالعه اثرات روغن منداب بر محتوی HDL و LDL سرم و کبد جوجه‌های گوشتی. اولین همایش منطقه ای تغذیه دام و طیور مراغه.

امید خسروی‌فر، ناصر ماهری‌سیس، حبیب اقدم‌شهریار، رامین سلامت‌دوست نوبر و علی‌رضا برادران حسن‌زاده. 1387. تعیین ترکیب شیمیایی و روند تجزیه پذیری ماده خشک و پروتیین خام کیک خشک زیتون با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی.  سومین کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه مشهد.

رامین سلامت‌دوست نوبر، کامبیر ناظر عدل، مصطفی ولی‌زاده و یحیی اسدی. 1381. بررسی تاثیر تزریق آنزیم اوره‌آز بر روی صفات تولید بلدرچین ژاپنی. دومین سمینار پژوهشی طیور کشور. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. کرج.

ارایه‌ی سمینار در مرکز تحقیقات کشاورزی؛ منابع طبیعی و امور دام استان آذربایجان شرقی. تحت عنوان: بررسی تاثیر تزریق آنزیم اوره‌آز بر روی صفات تولید بلدرچین ژاپنی. 1381.

رامین سلامت‌دوست نوبر، محمد چمنی، علی‌اصغر صادقی و میرزاعلی آقازاده. 1388. تاثیر پرتوتابی امواج مایکروویو و زایلوز در روند تجزیه پذیری پروتیین کنجاله سویا با روشSDS-PAGE. ششمین همایش بیوتکنولوژی ایران تهران

محمود اسدی تبریزی، یحیی ابراهیم نژاد، رامین سلامت‌دوست نوبر، جاوید مرتضوی تبریزی و حبیب کارآموز. 1387. استفاده از مخمر پروبیوتیکی ساکارومیسس سرویسیه به منظور رشد و بقای ماهی قزل‌آلای رنگین کمان پرواری (Onchorhynchus mykiss). اولین همایش ملی علوم دامی و آبزیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

رامین سلامت‌دوست نوبر، محمد چمنی ، علی‌اصغر صادقی، میرزا آقازاده ، ابوالفضل قربانی. 1387. بررسی خصوصیات تجزیه پذیری کنجاله سویای عمل‌آوری نشده و عمل‌آوری شده با مایکروویو با استفاده از روش insitu . نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان. گرگان.

ابوالفضل قربانی، رامین سلامت‌دوست نوبر، جمید قیاسی قلعه کندی. 1386. برآورد سهم ژن نژاد خارجی و هتروزیس فردی و مادری و پارامترهای ژنتیکی در توده گاوهای دورگ هلشتاین و بومی. چهارمین سمینار منطقه‌ای امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

رامین سلامت‌دوست نوبر،کامبیز ناظرعدل، ابوالفضل قربانی، حبیب اقدم شهریار . 1386. امکان غنی‌سازی گوشت سینه جوجه های گوشتی با اسیدهای چرب دکوزاهگزانوئیک و ایکوزاپنتانوئیک اسید. چهارمین سمینار منطقه‌ای امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه.

ابوالفضل قربانی، وحیده ابراهیم‌زاده عطاری و رامین سلامت‌دوست نوبر. 1386. نیروی طبیعی نهفته در غذاها و میوه‌ها و جایگاه آن در طب هومورال. همایش نقش گیاهان دارویی در توسعه پایدار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر- صفحه 134- 138.

ابوالفضل قربانی، رسول واعظ ترشیزی، مرتضی جبارپور بنیادی، سیروس امیری‌نیا، یوسف مهمان‌نواز، رامین سلا‌مت‌دوست. 1388. بررسی ارتباط چند شکلی ژن کاندیدای هورمون رشد و صفات کیفیت اسپرم در گاوهای نر هلشتاین ایران. اولین همایش منطقه ای علوم دامی و آبزیان. واحد شهر قدس.

جمشید قیاسی قلعه کندی، مسعود تشفام، کامبیز ناظرعدل، رامین سلا‌مت‌دوست نوبر، کیوان هاتفی‌نژاد، حبیب اقدم‌شهریار. 1388. تاثیر سطوح مختلف پرلیت بر عملکرد جوجه‌های گوشتی. اولین همایش منطقه‌ای علوم‌دامی و آبزیان. واحد شهر قدس.

حامد امینی‌پور، رامین سلامت‌دوست نوبر، ناصر ماهری سیس، علی نوشادی. 1388. تعیین تجزیه پذیری ماده خشک دانه کامل گلرنگ با روش کیسه‌های نایلونی. اولین همایش منطقه‌ای علوم دامی و آبزیان. واحد شهر قدس.

حعفر عباسی‌وجدی، ناصر ماهری سیس، رامین سلامت‌دوست نوبر، عبدالاحد شاددل تیلی، حبیب ظاهری خسروشاهی، علی‌رضا فانی. 1388. اثر استفاده از سطوح مختلف ترکیب بتاآدرنرژیک آگونیست سالبوتامول بر عملکرد بلدرچین‌های ژاپنی. اولین همایش منطقه ای علوم دامی و آبزیان. واحد شهر قدس.

رامین سلامت‌دوست نوبر، کامبیز ناظر عدل، احد ایازی، ابوالفضل قربانی، علی‌رضا حمیدیان، علی‌رضا فانی. 1388. تاثیر استفاده از روغن منداب بر الگوی اسیدهای چرب عضله سینه بوقلمون‌های بومی آذربایجان. اولین همایش منطقه‌ای علوم دامی و آبزیان. واحد شهر قدس.

پرویز ناصر امینی، رامین سلامت‌دوست‌نوبر، ناصر ماهری سیس. 1388. تعیین ارزش تغذیه‌ای کاه منداب در تغذیه نشخوارکنندگان با استفاده از تکنیک تولید گاز آزمایشگاهی. اولین همایش منطقه‌ای علوم دامی و آبزیان. واحد شهر قدس.

سعید نجف یار، رامین سلامت‌دوست نوبر، ناصر ماهری سیس، علی نوشادی. 1388. برآورد تجزیه پذیری و قابلیت هضم روده‌ای پروتیین دانه کامل گلرنگ عمل‌آوری شده با استفاده از روش‌های کیسه‌های نایلونی. اولین همایش منطقه‌ای علوم دامی و آبزیان. واحد شهر قدس.

علی‌رضا برادران حسن‌زاده، ناصر ماهری سیس، رامین سلامت‌دوست، علی‌رضا احمدزاده، امید خسروی‌فر. 1388. تاثیر امواج مایکروویو برروند تجزیه پذری ماده خشک کنجاله آفتابگردان با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی. اولین همایش منطقه‌ای علوم دامی و آبزیان. واحد شهر قدس.

علی‌رضا فانی، کامبیز ناظرعدل، حسن منیری‌فر، رامین سلامت‌دوست، ابوالفضل قربانی، حبیب ظاهری خسروشاهی، احد ایازی. 1388. تاثیر زیست‌‌یار باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس لشینی فرمیس بر عملکرد بوقلمون‌های بومی آذربایجان. اولین همایش منطقه‌ای علوم دامی و آبزیان. واحد شهر قدس.

R.Salamatdoust، K. Nazeradl، A. Gorbani،  H. Aghdamshahriar and P. Fouladi. 2008. The ratio of omega-6: omega-3 fatty acids in broilers meat fed with canola oil and choline chloride supplemented diet. WPC2008. Brisbane، Australia، XXIII worlds poultry congress.

R.Salamatdoust، H. Aghdamshahriar and A. Gorbani. 2008. Enrichment of broiler meat with n-3 polyunsaturated fatty acids. WPC2008. Brisbane، Australia، XXIII worlds poultry congress.

R.Salamatdoust، K. Nazeradl، A. Gorbani،  H. Aghdamshah and J. Gheyasi. 2008.  Incorporation of DHA and EPA fatty acids into broiler meat lipids. WPC2008. Brisbane، Australia، XXIII worlds poultry congress.

H. Aghdam shahriari، S. Chekani Azari، R. Salamat Doust and O. Ahadi. 2009. Effects of dietary oil source and vitamin A and E supplementation on lipid oxidation of fresh and stored eggs. 1ST International Congress of Food Hygiene. Tehran- Iran.

H. Ahdam Shahriar، K. Nazer Adl، Y. Ebrahim nezhad، . Salamatdoust. 2008. Maternal of dietary fat type and vitamin E supplementation affects the antioxidant and oxidative status of hatching chicks. 1st  Mediterranean Summit of WPSA.

Ramin Salamat doust. 2005. Accepted of article، The effect of injected urease enzyme in production traits of Japanese quail. 3rd International  Poultry Conference. Hurghada. Egypt.

H.Aghdam Shahriar، K. NazaerAdl، Y. Ebrahim nezhad and R. Salamatdoust. 2009. The dietary fat type and vitamin E levels in broiler breeder altered LA:LNA rate and tocopherol status on yolk. Proceeding of animal nutrition association world conference، new Dehli، India.

جمشید قیاسی قلعه کندی، مسعود تشفام ، کامبیز ناظرعدل، رامین سلامت‌دوست نوبر و ابوالفضل قربانی. 1387. تاثیر پرلیت بر فعالیت لوسین آمینوپپتیداز مخاط روده کوچک جوجه‌های گوشتی. سومین کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه مشهد.

سعید نجف‌یار، رامین سلامت دوست نوبر، ناصر ماهری سیس، یوسف مهمان‌نواز، علی نوشادی. 1388. برآورد تجزیه پذیری و قابلیت هضم ماده آلی دانه کامل گلرنگ عمل‌آوری شده با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی و تولید گاز زمایشگاهی. همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع وابسته. دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر.

علی‌رضا فانی، کامبیزناظرعدل، رامین سلامت دوست، حبیب ظاهری خسروشاهی، احد ایازی، احمدرضا حسنی. 1388. بررسی پروبیوتیک بیولاس 2 ب بر عملکرد بوقلمون‌های بومی آذربایجان. همایش منطقه‌ای علوم کشاورزی و صنایع وابسته. دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

پرویز ناصر امینی، رامین سلامت دوست، ناصر ماهری سیس. 1388. تعیین روند تجزیه پذیری ماده خشک کاه منداب با استفاده از تکنیک کیسه های نایلونی. همایش منطقه‌ای علوم کشاورزی و صنایع وابسته. دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

محمد سلامت آذر، رامین سلامت دوست، سعید نجف یار، بخشعلی خداپرست .1388. عصاره های گیاهی تعدیل کننده تخمیر میکروبی شکمبه. همایش منطقه‌ای علوم کشاورزی و صنایع وابسته. دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

Salamatdoust nobar، Ramin.، Habib aghdam Shahriyar، Abolfazl Ghorbani،Giyasi Jamshid .2010. Influence of canola oil on the MUFAs and PUFAs content in broiler chicks meat.2nd International Veterinary Poultry Congress. February 20-21. Tehran. Iran.

Habib Aghdam Shahryar، Ramin Salamatdoust، Alireza ahmadzadeh and Alireza Lotfi. 2010. Effects of type and different levels of fat on fatty acids profile in broiler breast. 2nd International Veterinary Poultry Congress. February 20-21. Tehran. Iran.

سعید نجف یار، رامین سلا مت دوست نوبر، ناصر ماهری سیس، محمد سلامت آذر. 1389. برآورد تجزیه پذیری، انرژی قابل سوخت و ساز و مصرف اختیاری دانه کامل گلرنگ عمل آوری شده با استفاده از تکنیک های کیسه های نایلونی و تولید گار آزمایشگاهی. چهارمین همایش منطقه ایی یافته های پژوهشی کشاورزی( غرب ایران). دانشگاه کردستان.

رضا واحدی خان‌کندی، ناصر ماهری سیس، رامین سلامت دوست، حبیب اقدم شهریار. 1389. برآورد ارزش غذایی گاو دانه با استفاده از روش تولید گاز آزمایشگاهی. چهارمین همایش منطقه ایی یافته های پژوهشی کشاورزی( غرب ایران). دانشگاه کردستان.

رضا واحدی خانکندی، ناصر ماهری سیس، رامین سلامت دوست، حبیب اقدم شهریار. 1389. تعیین ارزش غذایی دانه لوبیا با استفاده از روش تولید گاز آزمایشگاهی. چهارمین همایش منطقه ایی یافته های پژوهشی کشاورزی( غرب ایران). دانشگاه کردستان.

رامین سلامت‌دوست نوبر، کامبیز ناظر عدل، احد ایازی، ابوالفضل قربانی، علی رضا حمیدیان، علی‌رضا فانی، جمشید قیاسی. 1389. تاثیر استفاده از روغن منداب بر محتوی اسیدهای چرب غیراشباع تکی و چندگانه گوشت سینه بوقلمون های بومی آذربایجان. چهارمین همایش منطقه‌ایی یافته‌های پژوهشی کشاورزی( غرب ایران). دانشگاه کردستان.

حبیب اقدم شهریار، علی‌رضا احمدزاده، رامین سلامت دوست. 1389. اثر نوع و سطوح چربی بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم جوجه‌های گوشتی. چهارمین همایش منطقه ایی یافته‌های پژوهشی کشاورزی(غرب ایران). دانشگاه کردستان.

ابوالفضل قربانی، رسول واعظ ترشیزی، مرتضی جبارپور بنیادی، سیروس امیری‌نیا، یوسف مهمان نواز، رامین سلا مت‌دوست. 1389. صفات بیومتری بیضه و ارتباط آن با چند شکلی ژن گیرنده استروژن در گاوهای نر هلشتاین نر ایران. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(کرج).

حامد امینی پور، رامین سلا مت دوست نوبر، ناصر ماهری سیس، سعید نجف یار، محمد حسن بابازاده، محمد طاهر مداح. 1389. مطالعه روند تجزیه پذیری دانه کامل گلرنگ در شکمبه گوسفند با روش کیسه‌های نایلونی و الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(کرج).

حامد امینی پور، رامین سلا مت دوست نوبر، ناصر ماهری سیس، سعید نجف یار، محمد حسن بابازاده، محمد طاهر مداح . 1389. تعیین روند تجزیه پذری شکمبه ای ماده آلی دانه کامل گلرنگ با روش کیسه های نایلونی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(کرج).

رامین سلامت دوست نوبر، محمد چمنی ، علی اصغر صادقی، میرزا علی آقازاده. 1389. تاثیر واکنش قهوه ای شدن غیر آنریمی بر روند تجزیه پذیری پروتیین های کنجاله سویا. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(کرج).

اسلام نصیری، علی میرزا آقازاده، رامین سلا مت دوست نوبر، سیما نصیری گون پاپاق. 1389. اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه کامل کانولا بر روی کلسترول سرم بره های نر مغانی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(کرج).

پرویز ناصر امینی، رامین سلا مت دوست نوبر ، ناصر ماهری سیس. 1389. تعیین روند تجزیه پذیری ماده آلی کاه منداب با استفاده از تکنیک کیسه های نایلونی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(کرج).

سعید نجف یار، رامین سلا مت دوست نوبر، ناصر ماهری سیس، حامد امینی پور، محمد سلا مت آذر.1389. برآورد انرژی خالص و فراسنجه های تجزیه پذیری دانه کامل گلرنگ عمل آوری شذه با استفاده از روش های تولید گاز آزمایشگاهی و کیسه های نایلونی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(کرج).

مرتضی کیانی نهند، رمین سلا مت دوست نوبر، ناصر ماهری سیس، علی نوشادی. 1389. برآورد ارزش غذایی برگ درخت سیب در تغذیه نشخوارکنندگان با استفاده از تکنیک تولید گاز آزمایشگاهی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(کرج).

علی نوشادی، اکبر تقی زاده، ناصر ماهری سیس، علی‌رضا صامهر، رامین سلامت دوست نوبر. 1389. بررسی اثر امواج مایکرویو بر روند تجزیه پذیری شکمبه ای ماده آلی ضایعات نخود. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(کرج).

علی‌رضا فانی، رامین سلا مت دوست نوبر، احد ایازی، احمد رضا سنی، قربان الیاسی زرین قبا. 1389. کاربرد باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس لیشنی فرمیس بر رشد و خصوصیات لاشه بوقلمون در سن 4 ماهگی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(کرج).

نوید رضایی، رامین سلا مت دوست نوبر، ناصر ماهری سیس، جلیل دولگری شرف، سید حامد رضوی، معذی بابایی، مرتضی کیانی. 1389. بررسی اثر عصاره گیاه آویشن برروند تجزیه پذیری کنجاله سویا با استفاده از تکنیک تولید گاز آزمایشگاهی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(کرج).

علی رضا فانی، رامین سلا مت دوست، احد ایازی، محسن علمی حوریدرق، حسین تقی پور. 1389. اثر گروه رنگی بر صفات تولیدی مرغان مرواریدآذربایجان. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(کرج).

بخشعلی خداپرست، رامین سلامت دوست نوبر، ناصر ماهری سیس، علی نوشادی، محمد سلامت آذر، ابوالفضل قربانی. 1389. تعیین ارزش غذایی کاه منداب غنی سازی شده با ملاس با استفاده از تکنیک کیسه های نایلونی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(کرج).

علی‌رضا فانی، رامین سلا مت دوست نوبر، احد ایازی، نسیم صدیق، حمید حمیدیان. 1389. تاثیر پروبیوتیک بیوپلاس 2ب برروی فراسنجه های بیوشیمیایی خون در بوقلمون. اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فرآویژه.

رامین سلامت دوست نوبر, ........... 1389. تاثیر استفاده از روغن منداب بر محتوی اسیدهای چرب امگا 3 گوشت سینه بوقلمون‌های بومی آذربایجان. یازدهمین کنگره سراسری تغذیه ایران. دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز و انجمن تغذیه ایران.

جواد قانونی بستان آباد, کامبیز ناظر عدل, رامین سلامت دوست, رضی اله جعفری جوزانی0 1389. بررسی اثر پروبیوتیک چند سویه ای بر عملرکد رشد, برخی فراسنجه های خونی و خاکستر درشت نی در غازهای بومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد.

جمشید قیاسی قلعه کندی، حبیب اقدم شهریار، یحیی ابراهیم نژاد، رامین سلامت دوست نوبر، رحیم بهشتی، علی‌رضا لطفی. 1389. تاثیر تزریق داخل تخم مرغی گرلین بر فعالیت آنزیم لوسین آمینوپپتیداز مخاط روده کوچک جوجه های گوشتی. پنجمین همایش ملی ایده‌های نو در کشاورزی. 27-28  بهمن ماه اصفهان.

رامین سلامت دوست، محمد چمنی، علی اصغر صادقی، علی آقازاده، ابوالفضل قربانی. 1389. برآورد تجزیه پذیری سوای پرتودهی شده با امواج مایکروویو. پنجمین همایش ملی ایده‌های نو در کشاورزی. 27-28  بهمن ماه اصفهان.

ابوالفضل قربانی، رسول واعظ ترشیزی، مرتضی جبار پور بنیادی، یوسف مهمان نواز، رامین سلامت دوست نوبر. 1389. گیرنده پرولاکتین و ارتباط آن با فات بیومتری بیضه در گائهای نر هلشتاین. پنجمین همایش ملی ایده‌های نو در کشاورزی. 27-28  بهمن ماه اصفهان.

بخشعلی خداپرست، رامین سلامت دوست نوبر؛ ناصر ماهری سیس، علی نوشادی، محمد سلامت آذر، ابوالفضل قربانی، علی‌رضا احمدزاده، سعید گلی. 1389. تعیین ارزش غذایی کاه منداب کاه عمل آوری شده با اوره با استفاده از تکنیک کیسه های نایلونی. پنجمین همایش ملی ایده‌های نو در کشاورزی. 27-28  بهمن ماه اصفهان.

محمد سلامت آذر، رامین سلامت دوست نوبر، یحیی اسدی، ناصر ماهری سیس، حبیب اقدم شهریار، سعید نجف یار، حامد امینی پور، علی نوشادی، جلیل دولگری شرف، بخشعلی خداپرست، مرتضی کیانی نهند. 1389. بررسی اثر عصاره آبی آویشن شیرازی بر روند تجزیه پذیری کنجاله سویا با استفاده از تکنیک تولید گاز آزمایشگاهی. پنجمین همایش ملی ایده‌های نو در کشاورزی. 27-28  بهمن ماه اصفهان.

محمد سلامت آذر، رامین سلامت دوست نوبر، یحیی اسدی، ناصر ماهری سیس، حبیب اقدم شهریار، سعید نجف یار، حامد امینی پور، علی نوشادی، جلیل دولگری شرف، بخشعلی خداپرست. 1389. اثر عصاره متانولی آویشن شیرازی بر روند تجزیه پذیری پذیری کنجاله سویا با استفاده از تکنیک تولید گاز آزمایشگاهی. پنجمین همایش ملی ایده‌های نو در کشاورزی. 27-28  بهمن ماه اصفهان.

صادق نجفی طاهر کندی، یحیی اسدی، رامین سلامت دوست. 1389. تاثیر همزمان سازی منابع نیتروژن و انرژی در راندمان رشد بره های نر توده قزل. پنجمین همایش ملی ایده‌های نو در کشاورزی. 27-28  بهمن ماه اصفهان.

علی‌رضا فانی، رامین سلامت دوست، احد ایازی، قربان الیاسی زرین قبایی، احمد رضا حسنی. 1389. اثر فنوتیپی مرغان مروارید آذربایجان بر توان تولیدی آنها. پنجمین همایش ملی ایده‌های نو در کشاورزی. 27-28  بهمن ماه اصفهان.

سعید نجف یار، رامین سلامت دوست نوبر، ناصر ماهری سیس، عادل فرتاش، علی نوشادی، حامد امینی پور، محمد سلامت آذر. 1389. برآورد قابلیت هضم ماده خشک و تولید اسیدهای چرب زنجیر کوتاه دانه کامل گلرنگ عمل آوری شده با استفاده از روش تولید گار آزمایشگاهی. پنجمین همایش ملی ایده‌های نو در کشاورزی. 27-28  بهمن ماه اصفهان.

نوید رضایی، سعید گلی، سید احمد مطلوم زاده، رامین سلامت دوست نوبر، ناصر ماهری سیس، مهدی بابایی، فرشید خیری. 1389. بررسی اثر عصاره گیاه میخک بر روند تجزیه پذیری کنجاله سویا با استفاده از تکنیک تولید گاز آزمایشگاهی. پنجمین همایش ملی ایده‌های نو در کشاورزی. 27-28  بهمن ماه اصفهان.

علی‌رضا فانی، رامین سلامت دوست، احد ایازی، احمد رضا حسنی. 1389. بررسی عملکرد مرغان مروارید بومی در مناطق اکولوژیکی آذربایجان شرقی. پنجمین همایش ملی ایده‌های نو در کشاورزی. 27-28  بهمن ماه اصفهان.

علی‌رضا فانی، رامین سلامت دوست، احد ایازی، قربان الیاسی زرین قبایی، حبیب امجدی حبیب آذر. 1389. اثر اشعه لیزر هلیوم نئون بر عملکرد جوجه‌های گوشتی. پنجمین همایش ملی ایده‌های نو در کشاورزی. 27-28  بهمن ماه اصفهان.

محمد سلامت آذر، رامین سلامت دوست نوبر، یحیی اسدی، ناصر ماهری سیس، علی نوشادی، سعید نجف یار، حامد امینی پور، جلیل دولگر شرف، بخشعلی خداپرست. 1389. اثر عصاره متانول آویشن شیرازی برروند تجزیه پذیری کنجاله آفتابگردان با استفاده از تکنیک تولید گاز آزمایشگاهی. همایش ملی گیاهان دارویی. 11-12 اسفد ماه

محمد سلامت آذر، رامین سلام دوست نوبر، ناصر ماهری سیس، حبیب اقدم شهریار، علی نوشادی، سعید نجف یار. 1390. تاثیر برخی عصاره های گیاهی بر تخمیر شکمبه ای. اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار.

ناصر ماهری سیس، بیاض عبدالهی زیوه، رامین سلامت دوست نوبر، محمد سلامت آذر. 1390.  تعیین ترکیب شیمیایی و روند تجزیه پذیری شکمبه ای کاه سویا با استفاده از روش کیسه های نایلونی. اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار.

جمشید قیاسی قلعه کندی، رامین سلا مت دوست نوبر، ابوالفضل قربانی، عبدالرضا یگانه، علیرضا حمیدیان. 1390. تاثیر روغن کانولا برروی فعالیت آنزیم لیپار مخاطی روده باریک بوقلمون. اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار.

عادل فرتاش، ناصر ماهری سیس، رامین سلامت دوست نوبر، سعید نجف یار حامد امینی پور، محمد سلامت آذر.  1390. فاکتور های موثر بر قابلیت هضم خوراک در نشخوارکنندگان. اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار.

محمد سلامت آذر، رامین سلامت دوست نوبر، ناصر ماهری سیس، حبیب اقدم شهریار، سعید نجف یار، بخشعلی خداپرست. 1390. تقابل محیط با متان تولید شده توسط نشخوارکنندگان. اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار.

محمد سلا مت آدر، ناصر ماهری سیس، رامین سلا مت دوست نوبر، علی نوشادی، سعید نجف یار، حامد امینی پور. تانن ها در تغذیه نشخوارکنندگان. اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار.

علیرضا فانی، کامبیر ناظر عدل، رامین سلامت دوست نوبر، احد ایازی. 1390. تاثیر پرورش مرغان مروارید (guinea fowl) در مناطق مختلف استان برای توسعه پابدار. اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار.

سعید نجف یار، عادل فرتاش، ناصر ماهری سیس، رامین سلا مت دوست نوبر، حامد امینی پور، محمد سلا مت آذر. 1390. کاربرد داروهای گیاهی در پزشکی و دامپزشکی. اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار.

حامد امینی پور، رامین سلا مت دوست نوبر، ناصر ماهری سیس، سعید نجف یار، محمد حسن بابا زاده، محمد طاهر مداح. 1390. آسیب شناسی، سبب شناسی و پیشگیری از سندرم کبد چرب در گاوهای شیری. اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار.

حامد امینی پور، رامین سلا مت دوست، ناصر ماهری سیس، سعید نجف یار، محمد حسن بابا زاده، محمد سلامت آذر. فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی اسیدور تحت حاد شکمبه ای در گله های شیری. اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار.

بخشعلی خداپرست، رامین سلامت دوست نوبر ناصر ماهری سیس، علی نوشادی، محمد سلامت آذر. 1390. میکروبیولوژی مواد سیلویی. اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار.

محسن بزرگی، رامین سلامت دوست نوبر، عبدالاحد شاددل تیلی. 1390. بررسی تاثیر شوک حرارتی به الکترولیت های خون در جوجه های گوشتی  در مراحل اولبه رشد. اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار. 

علیرضا فانی، رامین سلامت دوست، احد ایازی، حسین تقی پور. 1390. بررسی عملکرد تولیدی مرغان مروارید(Guinea fowl) از نظر پرورش صنعتی. پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی(غرب کشور).

علیرضا فانی، رامین سلامت دوست، احد ایازی، احمد رضا حسنی، محسن علمی. 1390. مقایسه عملکرد صفات رشد در فنوتیپ های مرغان مروارید(مرغان شاخدار). اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.

علیرضا فانی، رامین سلامت دوست، احد ایازی، احمد رضا حسنی. 1390. بررسی ماندگاری مرغان مروارید (Guiaea fowl) در مناطق مختلف استان آذربایجان شرقی. اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.

علیرضا فانی، جعفر عباسی وجدی، رامین سلامت دوست. 1390. تاثیر بتاآدرنرژیک بر خصوصیات لاشه و فرآسنجه های خونی در بلدرچین های ژاپنی. اولین سمینار ملی بلدرچین کشور. مجتمع آموزش عالی ملاصدرا یزد.

Salamatdoust.R., A. Gorbani, M. Kiyani, J. Dolgari. 2012. Effects of Addition of Pinus eldarica  Methanolic Extract on Ruminal Crude Protein Degradation of Canola Meal Using in Sacco  and SDS-PAGE Technique. International Animal Science Congress of Turkish and Relative Communities. Isparta. Süleyman Demirel University.

Gorbni.A., R. Salamatdoust. 2012. Best breed combination in Brown swiss crossbred population. International Animal Science Congress of Turkish and Relative Communities. Isparta. Süleyman Demirel University.

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.