انگلیسی
پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

رامین سلامت دوست                        

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی:


          r.salamatdoust@gmail.com

 r.salamatdoust@iaushab.ac.ir

 

 

دروس آموزشی

رديف

نام موسسه محل تدريس

مدت

مقطع تحصيلي

عناوين دروس تدريس شده

از

تا

1

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر

1382

ادامه دارد

كارداني و كارشناسي

زيست شناسي - مديريت واحدهاي دامداري-

آشنايي با كامپيوتر تجزيه خوراك دام و طيور

تكنولوژي مواد خوراکی تغذيه دام وطيور -

2

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر

1382

ادامه دارد

كارشناسي ارشد

تغذيه‌دام تكميلي و روش تحقيق

تغذیه نشخوارکنندگان

3

دانشگاه آزاد اسلامي سما ممقان

1384

1386

كارداني

خوراك و خوراك دادن- فيزيولوژي توليد مثل – دامپروري 3

4

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر

1388

ادامه دارد

دکترای تخصصی

تغذیه پیشرفته(پروتیین ها و اسیدهای آمینه)

5

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر

1393

ادامه دارد

دکترای حرفه ایی

تغذیه اختصاصی دام- اصول تغذیه دام

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.